داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

در این آموزش به بررسی نحوه اتصال به MySQL در PHP می پردازیم، برای اتصال به پایگاه داده MySQL در PHP می توانیم از دو روش MySQLi یا PDO استفاده کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه آپدیت داده در MySQL می پردازیم، برای بروزرسانی داده های جداول در MySQL با PHP از دستور UPDATE استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه حذف داده در MySQL می پردازیم، برای حذف داده ها در جداول MySQL با PHP از دستور DELETE استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی عبارت ORDER BY در MySQL می پردازیم، از دستور order by در جداول MySQL با PHP برای انتخاب داده ها با یک ترتیب خاص استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی عبارت WHERE در MySQL می پردازیم، از دستور WHERE در MySQL برای ایجاد یک شرط و تفکیک داده های انتخابی استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه انتخاب داده در MySQL می پردازیم، برای انتخاب داده ها در جداول MySQL با PHP از دستور SELECT استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی ثبت چندین داده در MySQL می پردازیم، برای ثبت همزمان چندین داده در جدول MySQL با PHP باید یک کوئری آماده برای اجرای مکرر آن ایجاد کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه ثبت داده در MySQL می پردازیم، برای وارد کردن اطلاعات در جداول MySQL با PHP از دستور INSERT INTO استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه ایجاد جدول در MySQL می پردازیم، برای ساخت یک جدول MySQL در PHP از دستور CREATE TABLE استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی نحوه ایجاد دیتابیس در MySQL می پردازیم، برای ساخت پایگاه داده MySQL در PHP از دستور CREATE DATABASE استفاده می کنیم...