داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

HTML

در این آموزش به بررسی خاصیت id در HTML می پردازیم ، صفت id یک شناسه منحصر به فرد برای یک عنصر HTML مشخص می کند (شناسه ID باید در سند HTML منحصر به فرد باشد)...

در این آموزش به بررسی خاصیت data-* در HTML می پردازیم ، از صفت data برای ذخیره داده های سفارشی و خصوصی در صفحه استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی خاصیت tabindex در HTML می پردازیم ، این صفت برای اولویت بندی انتخاب عناصر هنگامی که دکمه tab توسط کاربر کلیک می شود مورد استفاده قرار می گیرد...

در این آموزش به بررسی خاصیت style در HTML می پردازیم ، از صفت style در عناصر برای سبک دهی به آنها توسط کد های CSS استفاده می کنیم...

در این آموزش به بررسی خاصیت dir در HTML می پردازیم ، صفت dir جهت متن محتوای درون یک عنصر را مشخص می کند ، مثلاً راست به چپ یا چپ به راست...

تگ ruby به همراه تگ های rt و rp برای حاشیه نویسی در تایپوگرافی زبان های شرق آسیا (مثه چینی ، ژاپنی ) مورد استفاده قرار می گیرد...

در این آموزش به بررسی تگ tr در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر tr میتوان سطر های جدول را تعریف و ایجاد کرد ، این عنصر درون تگ table استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی تگ tt در HTML می پردازیم ، با استفاد از عنصر tt میتوان ورودی های کیبورد را در یک صفحه وب نمایش داد ، این تگ در HTML5 پشتیبانی نمی شود...

در این آموزش به بررسی تگ map در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر map میتوان یک نقشه ی تصویری یا Image-Map را در یک صفحه وب ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ u در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر u میتوان یک خط صاف و افقی را زیره متن ها ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ ul در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر ul که مخفف (UnOrdered List) می باشد میتوان یک لیست نامرتب ایجاد کرد...