HTML

  /  Frontend   /  HTML

در این آموزش به بررسی تگ meter در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر meter میتوان یک اندازه گیری بصورت عددی یا بطور کلی یک گیج (Gauge) را با استفاده از یکسری مقادیر با اندازه مشخص ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ meta در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر meta میتوان یکسری اطلاعات را از داده های موجود در یک سند را برای مرورگرها و موتورهای جستجوگر تعریف کرد...

در این آموزش به بررسی تگ mark در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر mark میتوان یک محتوا را بصورت مارک شده ( ماژیک زرد ) ایجاد و نمایش داد...

در این آموزش به بررسی تگ main در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر main میتوان محتوای اصلی یک صفحه وب را ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ link در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر link میتوان یک لینک بین یک سند (صفحه وب) و یک منبع (سورس) خارجی مانند css یا js (چیزی که خارج از صفحه جاری باشد) ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ li در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر li میتوان آیتم های یک لیست مرتب شده و یا نامرتب را تعریف کنیم ، این عنصر در تگ های ul و ol قرار میگیرد...

در این آموزش به بررسی تگ legend در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر legend میتوان یک توضیح یا عنوان را برای تگ fieldset تعریف کرد...

در این آموزش به بررسی تگ label در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر label می توانید برای input های درون تگ form توضیحات یا عبارات متنی قرار دهید...

در این آموزش به بررسی تگ kbd در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر kbd میتوان یک ورودی صفحه کلید یا Keyboard Input را در یک صفحه وب قرار داد...

در این آموزش به بررسی تگ ins در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر ins میتوانید زیره متن ، کلمه ، محتوا خطی افقی رسم کنید...

در این آموزش به بررسی تگ input در HTML می پردازیم ، عنصر input در داخل تگ form قرار میگیرید و دارای طرح های مختلف جهت گرفتن اطلاعات و ورودی از کاربر می باشد...

در این آموزش به بررسی تگ img در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر img میتوانید یک تصویر را به صفحه وب اضافه کنید و نمایش دهید...

در این آموزش به بررسی تگ iframe در HTML می پردازیم ، از عنصر iframe برای جاسازی یک سند html دیگر در صفحه وب فعلی استفاده می شود...

در این آموزش به بررسی تگ i در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر i میتوان یک متن/کلمه را بصورت کج (ایتالیک) یا (Italic) ایجاد کرد...

در این آموزش به بررسی تگ html در HTML می پردازیم ، عنصر html ریشه ی یک صفحه ی وب را مشخص میکند، این تگ بطور کلی ستون اصلی یک صفحه وب می باشد که همانند ظرفی است برای نگهداری تمامی تگ های HTML...

در این آموزش به بررسی تگ hr در HTML می پردازیم ، با استفاده از عنصر hr می توانید بین محتوا/عناصر در صفحات وب یک خط افقی ایجاد کنید و آنها را از هم جدا کنید...

در این آموزش به بررسی تگ header در HTML می پردازیم ، عنصر header مربوط به بالاترین بخش از صفحه وب ما میشود که با استفاده از آن میتوانید برای یک سند یا عنصر هدر تعریف کنید...

در این آموزش به بررسی تگ head در HTML می پردازیم ، عنصر head همچون ظرفی می باشد برای نگهداری متا تگ ها و مواردی از این قبیل ، این تگ بین html و body قرار میگیرد...

در این آموزش به بررسی تگ h1 تا h6 در HTML می پردازیم ، ما از عناصر h1 تا h6 برای تیتر بندی و ایجاد عناوین در صفحات وب سایت خود استفاده میکنیم...

در این آموزش به بررسی تگ frameset در HTML می پردازیم ، عنصر frameset در HTML5 پشتیبانی نمیشود و باید بجای این عنصر از تگ iframe استفاده کنید...