دسته بندی: MySQL

دانلود کتاب آموزش MySQL

دانلود کتاب آموزش MySQL

دانلود کتاب MySQL Notes For Professionals

دانلود کتاب MySQL Notes For Professionals

دستورات آماده prepared در MySQL

دستورات آماده (prepared) در PHP، از دستورات prepared در MySQL برای جلوگیری از حملات SQL Injection استفاده می کنیم

نحوه اتصال به MySQL در PHP

در این آموزش به بررسی نحوه اتصال به MySQL در PHP می پردازیم، برای اتصال به پایگاه داده MySQL در PHP می توانیم از دو روش MySQLi یا PDO استفاده کنیم

محدود کردن انتخاب داده ها در MySQL

در این آموزش به بررسی محدود کردن انتخاب داده ها در MySQL با عبارت LIMIT در PHP می پردازیم، برای محدود کردن تعداد رکورد های انتخابی از LIMIT استفاده می کنیم

آپدیت داده در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه آپدیت داده در MySQL می پردازیم، برای بروزرسانی داده های جداول در MySQL با PHP از دستور UPDATE استفاده می کنیم

حذف داده در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه حذف داده در MySQL می پردازیم، برای حذف داده ها در جداول MySQL با PHP از دستور DELETE استفاده می کنیم

عبارت ORDER BY در MySQL

در این آموزش به بررسی عبارت ORDER BY در MySQL می پردازیم، از دستور order by در جداول MySQL با PHP برای انتخاب داده ها با یک ترتیب خاص استفاده می کنیم

عبارت WHERE در MySQL

در این آموزش به بررسی عبارت WHERE در MySQL می پردازیم، از دستور WHERE در MySQL برای ایجاد یک شرط و تفکیک داده های انتخابی استفاده می کنیم

انتخاب داده در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه انتخاب داده در MySQL می پردازیم، برای انتخاب داده ها در جداول MySQL با PHP از دستور SELECT استفاده می کنیم

ثبت چندین داده در MySQL

در این آموزش به بررسی ثبت چندین داده در MySQL می پردازیم، برای ثبت همزمان چندین داده در جدول MySQL با PHP باید یک کوئری آماده برای اجرای مکرر آن ایجاد کنیم

دریافت ID آخرین داده ثبت شده در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه دریافت ID آخرین داده ثبت شده در MySQL می پردازیم، چگونه ID آخرین داده وارد شده در جدول MySQL را در PHP بدست بیاریم ؟

ثبت داده در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه ثبت داده در MySQL می پردازیم، برای وارد کردن اطلاعات در جداول MySQL با PHP از دستور INSERT INTO استفاده می کنیم

ایجاد جدول در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه ایجاد جدول در MySQL می پردازیم، برای ساخت یک جدول MySQL در PHP از دستور CREATE TABLE استفاده می کنیم

ایجاد دیتابیس در MySQL

در این آموزش به بررسی نحوه ایجاد دیتابیس در MySQL می پردازیم، برای ساخت پایگاه داده MySQL در PHP از دستور CREATE DATABASE استفاده می کنیم

پایگاه داده MySQL چیست ؟

در این آموزش به بررسی پایگاه داده MySQL می پردازیم، از دیتابیس MySQL در PHP برای نگهداری و ویرایش داده ها استفاده می کنیم