برچسب: آرایه های چند بعدی در PHP

آرایه ها در PHP

در این آموزش به بررسی آرایه ها در PHP می پردازیم ، از arrays در php برای ذخیره چندین مقدار مختلف در یک متغیر استفاده می کنیم