برچسب: آموزش تگ html در HTML

تگ html در HTML

در این آموزش به بررسی تگ html در HTML می پردازیم ، عنصر html ریشه ی یک صفحه ی وب را مشخص میکند، این تگ بطور کلی ستون اصلی یک صفحه وب می باشد که همانند ظرفی است برای نگهداری تمامی تگ های HTML