داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

آموزش تگ html در HTML

  /  برچسب نوشته ها"آموزش تگ html در HTML"

در این آموزش به بررسی تگ html در HTML می پردازیم ، عنصر html ریشه ی یک صفحه ی وب را مشخص میکند، این تگ بطور کلی ستون اصلی یک صفحه وب می باشد که همانند ظرفی است برای نگهداری تمامی تگ های HTML...