برچسب: آموزش کار با ابزار pwncat

ابزار pwncat

در این بخش به بررسی ابزار pwncat می پردازیم، pwncat یک ابزار خط فرمانی برای تست نفوذ و اکسپلویت است که به منظور دسترسی به سیستم‌های هدف و تعامل با آن‌ها استفاده می‌شود