برچسب: بازی هکری دکتر

بازی هکری دکتر

در این بخش به بررسی بازی هکری دکتر می پردازیم، یک بازی سبک CTF فتح پرچم می باشد که تمام مراحل آن مرتبط با تست نفوذ تحت وب است