برچسب: تابع CONCAT در MySQL

تابع CONCAT در SQL

در این آموزش به بررسی تابع CONCAT در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانید چندین رشته متنی را کنار هم قرار دهید