برچسب: تابع FIELD در MySQL

تابع FIELD در SQL

در این آموزش به بررسی تابع FIELD در SQL می پردازیم ، تابع FIELD موقعیت مکانی یک مقدار را در یک رشته لیست بر می گرداند