داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تابع INSERT در MySQL

  /  برچسب نوشته ها"تابع INSERT در MySQL"

در این آموزش به بررسی تابع INSERT در SQL می پردازیم ، این تابع یک رشته را درون یک رشته دیگر در موقعیت مشخص شده و برای تعداد مشخصی از کاراکتر ها جایگزین می کند...