برچسب: تابع LCASE در MySQL

تابع LCASE در SQL

در این آموزش به بررسی تابع LCASE در SQL می پردازیم ، با این تابع میتوانیم تمامی حروف بزرگ رشته متنی خود را به حروف کوچک تبدیل کنیم