داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تابع LENGTH در MySQL

  /  برچسب نوشته ها"تابع LENGTH در MySQL"

در این آموزش به بررسی تابع LENGTH در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانیم طول رشته را به صورت عددی برگردانیم...