برچسب: تابع LOCATE در MySQL

تابع LOCATE در SQL

در این آموزش به بررسی تابع LOCATE در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانید یک رشته خاص را در رشته متنی خود جستجو کنید و موقعیت مکانی آن را برگردانید