برچسب: تابع LTRIM در MySQL

تابع LTRIM در SQL

در این آموزش به بررسی تابع LTRIM در SQL می پردازیم ، این تابع تمامی فضاهای خالی Space سمت چپ رشته را حذف می کند