برچسب: تابع MID در MySQL

تابع MID در SQL

در این آموزش به بررسی تابع MID در SQL می پردازیم ، با این تابع می توانید بخشی از متن خود را مشخص و انتخاب کنید ، همچون توابع SUBSTRING و SUBSTR عمل می کند