برچسب: تابع REPLACE در MySQL

تابع REPLACE در SQL

در این آموزش به بررسی تابع REPLACE در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانید رشته های مشخصی از متن را با رشته های مشخص دیگری جایگزین کنید