برچسب: تابع SPACE در MySQL

تابع SPACE در SQL

در این آموزش به بررسی تابع SPACE در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانید یک رشته را همراه با تعداد مشخصی فاصله یا فضای خالی نمایش دهید