برچسب: تابع SUBSTRING در MySQL

تابع SUBSTRING در SQL

در این آموزش به بررسی تابع تابع SUBSTRING در SQL می پردازیم ، با استفاده از این تابع می توانید یک زیر رشته از رشته اصلی را مشخص و انتخاب کنید