داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تابع TRIM در MySQL

  /  برچسب نوشته ها"تابع TRIM در MySQL"

در این آموزش به بررسی تابع TRIM در SQL می پردازیم ، با استفاده از تابع TRIM می توانیم فضاهای خالی قبل و بعد از رشته ها را حذف کنیم...