برچسب: تابع UCASE در MySQL

تابع UCASE در SQL

در این آموزش به بررسی تابع UCASE در SQL می پردازیم ، این تابع همچون تابع UPPER عمل می کند و تمامی حروف کوچک متنی را به حروف بزرگ تبدیل می کند