داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تابع UCASE در MySQL

  /  برچسب نوشته ها"تابع UCASE در MySQL"

در این آموزش به بررسی تابع UCASE در SQL می پردازیم ، این تابع همچون تابع UPPER عمل می کند و تمامی حروف کوچک متنی را به حروف بزرگ تبدیل می کند...