برچسب: تابع UPPER در MySQL

تابع UPPER در SQL

در این آموزش به بررسی تابع UPPER در SQL می پردازیم ، از تابع UPPER برای تبدیل حروف متنی کوچک به بزرگ استفاده می کنیم