داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تابع UPPER در MySQL

  /  برچسب نوشته ها"تابع UPPER در MySQL"

در این آموزش به بررسی تابع UPPER در SQL می پردازیم ، از تابع UPPER برای تبدیل حروف متنی کوچک به بزرگ استفاده می کنیم...