برچسب: دستور LIMIT در SQL

دستور select top در SQL

در این آموزش به بررسی دستور select top در SQL می پردازیم ، برای کنترل تعداد نمایش داده های یک جدول از دستور select top در SQL استفاده می کنیم