داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت accesskey در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت accesskey در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت accesskey در HTML می پردازیم ، صفت accesskey یک کلید میانبر برای فعال سازی قابلیت تمرکز برروی عناصر مشخص می کند...