داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت data در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت data در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت data-* در HTML می پردازیم ، از صفت data برای ذخیره داده های سفارشی و خصوصی در صفحه استفاده می شود...