داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت draggable در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت draggable در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت draggable در HTML می پردازیم ، صفت draggable مشخص می کند که محتوای یک عنصر قابل کشیدن هست یا خیر...