داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت lang در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت lang در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت lang در HTML می پردازیم ، صفت lang زبان محتوای درون یک عنصر را مشخص می کند...