داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت spellcheck در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت spellcheck در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت spellcheck در HTML می پردازیم ، صفت spellcheck محتویات متنی عناصری مانند textbox ها را از نظر گرامر و غلط املایی بررسی می کند...