داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

صفت style در HTML

  /  برچسب نوشته ها"صفت style در HTML"

در این آموزش به بررسی خاصیت style در HTML می پردازیم ، از صفت style در عناصر برای سبک دهی به آنها توسط کد های CSS استفاده می کنیم...