برچسب: متد pop() در پایتون

حذف عناصر مجموعه در پایتون

در این بخش به بررسی نحوه حذف عناصر مجموعه در پایتون می پردازیم، برای حذف یک آیتم از یک مجموعه، از متد remove() یا discard() استفاده می کنیم