داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

متغیر سراسری $_GET در PHP

  /  برچسب نوشته ها"متغیر سراسری $_GET در PHP"

در این آموزش به بررسی متغیر های سراسری در PHP می پردازیم ، متغیر های سراسری در PHP 4.1.0 معرفی شدند و متغیر هایی هستند که در همه جای برنامه قابل دسترس هستند...