برچسب: متغیر سراسری $_SERVER در PHP

متغیر های سراسری در PHP

در این آموزش به بررسی متغیر های سراسری در PHP می پردازیم ، متغیر های سراسری در PHP 4.1.0 معرفی شدند و متغیر هایی هستند که در همه جای برنامه قابل دسترس هستند