برچسب: توسعه دهنده اندروید

دانلود کتاب Advanced Android App Architecture

معماری پیشرفته برنامه Android ، دانلود کتاب Advanced Android App Architecture

دانلود کتاب Android Studio IDE Quick Reference

دانلود کتاب Android Studio IDE Quick Reference

دانلود کتاب Android Test-Driven Development by Tutorials

توسعه تست محور Android به همراه آموزش ، دانلود کتاب Android Test-Driven Development by Tutorials

دانلود کتاب Building Android Apps in Python Using Kivy with Android Studio

ساخت برنامه های اندرویدی در Python با استفاده از Kivy با Android Studio

دانلود کتاب Data Structures & Algorithms in Kotlin

دانلود کتاب Data Structures & Algorithms in Kotlin

دانلود کتاب Exploring Android

دانلود کتاب Exploring Android

دانلود کتاب Flutter in Action

دانلود کتاب Flutter in Action

دانلود کتاب Flutter Recipes

دانلود کتاب Flutter Recipes

دانلود کتاب Kotlin Apprentice

دانلود کتاب Kotlin Apprentice

دانلود کتاب Kotlin Blueprints

دانلود کتاب Kotlin Blueprints ، آموزش کاتلین بلوپرینتس

دانلود کتاب Learn Android Studio 3

دانلود کتاب Learn Android Studio 3

دانلود کتاب Programming Kotlin

دانلود کتاب Programming Kotlin ، آموزش برنامه نویسی کاتلین ، کتاب آموزشی برنامه نویسی کاتلین

دانلود کتاب Saving Data on Android

دانلود کتاب Saving Data on Android ، آموزش کمال ذخیره داده ها در Android