به وب سایت حباب ها خوشامدید

google recaptcha

  /  برچسب نوشته ها"google recaptcha"

فعال سازی و نصب reCAPTCHA گوگل در وب سایت وردپرسی بدون استفاده از هیچ گونه افزونه ای ، آموزش گام به گام نصب کپچای گوگل در بخش ارسال نظرات وب سایت