داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ROT13

  /  برچسب نوشته ها"ROT13"

ROT13 یک روش ساده برای به رمز درآوردن حروف الفباست...