چگونه یک URL را رمزگشایی یا رمزنگاری کنیم ؟

  /  رمزنگاری و رمزگشایی URL ها

رمزنگاری و رمزگشایی URL ها:

تا حالا به چشمتون خورده که گاهی اوقات بعضی از لینک ها و URL ها به صورت درصدی نوشته شده اند.

مثل لینک زیر:

https://www.bubbleslearn.ir/%d8%aa%da%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-html-css-javascript