برنامه ای بنویسید که دو تاس را هر کدام 1000 بار بیندازد و تعداد دفعاتی که مجموع دو تاس برابر 12 میشود را بشمارد و نمایش دهد

27.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

بسته های SYN چیست ؟

17.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

زیر دامنه ها یا همان Subdomains به چه معناست ؟

20.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

اعداد اول جالب

30.0 بازدید 0.0 رأی 0.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که اطلاعات یک مشتری را چاپ نماید.

65.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

آیا استفاده از تگ iframe در صفحات وب تأثیر منفی روی سئو سایت دارد ؟

24.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

چگونه Radio Button در HTML بسازیم ؟

24.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

71.0 بازدید 0.0 رأی 2.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

41.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان C بنویسید که بدون استفاده از متغیر کمکی مقدار دو متغیر عددی را جا به جا کند.

13.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دو رشته را باهم مقایسه کند و کاراکتر های مشترک را نمایش بدهد.

59.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که با استفاده از دیکشنری ها تعداد کلمات یک جمله را مشخص کند.

53.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که یک جمله از ورودی گرفته و عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی آن انجام دهد.

57.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید: شرکت گاز تصمیم دارد تا مصرف مشترکین خود را برسی کند، برنامه ای بنویسید که مصرف حداکثر ۱۰۰مشترک را دریافت کند و دارای قابلیت های زیر باشد.

63.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که تاریخ تولد را گرفته و عملیات های ذکر شده را انجام بدهد.

356.0 بازدید 2.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی لیست انجام بدهد.

29.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای بنویسید که تعداد تکرار شدن حرف a را در یک رشته شمارش کند.

24.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و مشخص کند عدد اول است یا نه.

20.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که یک رشته را گرفته و کلمات آن را جدا کرده و به صورت لیست در بیاورد سپس تک تک کلمات آن را چاپ کند.

21.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ

نحوه محاسبه فاکتوریل یک عدد در پایتون با توابع بازگشتی

35.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ