تعداد کل سؤالات انجمن: 20.0
سلام یه فیلمی گذاشته بودید درمورد یه هک بود

16.0 بازدید 0.0 رأی 2.0 پاسخ 16 روز قبل، ساعت 11:38

چگونه Radio Button در HTML بسازیم ؟

2.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 17 روز قبل، ساعت 12:00

برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

16.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 20 روز قبل، ساعت 13:28

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

5.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 20 روز قبل، ساعت 13:20

برنامه ای به زبان C بنویسید که بدون استفاده از متغیر کمکی مقدار دو متغیر عددی را جا به جا کند.

2.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 21 روز قبل، ساعت 22:23

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دو رشته را باهم مقایسه کند و کاراکتر های مشترک را نمایش بدهد.

7.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 23 روز قبل، ساعت 22:41

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که با استفاده از دیکشنری ها تعداد کلمات یک جمله را مشخص کند.

10.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 23 روز قبل، ساعت 22:23

برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که یک جمله از ورودی گرفته و عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی آن انجام دهد.

12.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 23 روز قبل، ساعت 22:14

برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید: شرکت گاز تصمیم دارد تا مصرف مشترکین خود را برسی کند، برنامه ای بنویسید که مصرف حداکثر ۱۰۰مشترک را دریافت کند و دارای قابلیت های زیر باشد.

22.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 28 روز قبل، ساعت 13:03

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که تاریخ تولد را گرفته و عملیات های ذکر شده را انجام بدهد.

7.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 34 روز قبل، ساعت 12:17

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که عملیات های ذکر شده در توضیحات را روی لیست انجام بدهد.

13.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 34 روز قبل، ساعت 12:11

برنامه ای بنویسید که تعداد تکرار شدن حرف a را در یک رشته شمارش کند.

10.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 43 روز قبل، ساعت 10:44

برنامه ای بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و مشخص کند عدد اول است یا نه.

6.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 43 روز قبل، ساعت 10:43

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که یک رشته را گرفته و کلمات آن را جدا کرده و به صورت لیست در بیاورد سپس تک تک کلمات آن را چاپ کند.

4.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 43 روز قبل، ساعت 10:40

نحوه محاسبه فاکتوریل یک عدد در پایتون با توابع بازگشتی

16.0 بازدید 1.0 رأی 1.0 پاسخ 85 روز قبل، ساعت 14:10

چگونه لگاریتم یک عدد را در پایتون محاسبه کنیم ؟

15.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 85 روز قبل، ساعت 13:57

برنامه ای با زبان پایتون بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و مثبت منفی بودن آن را مشخص کند.

12.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 85 روز قبل، ساعت 13:36

برنامه ای به زبان C بنویسید که 10 عدد از کاربر گرفته، بزرگترین عدد و کوچکترین عدد را نمایش دهد.

9.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 88 روز قبل، ساعت 22:48

برنامه ای به زبان C بنویسید که 10 عدد از کاربر گرفته و به ترتیب ابتدا اعداد منفی سپس اعداد مثبت را نمایش دهد.

8.0 بازدید 0.0 رأی 1.0 پاسخ 88 روز قبل، ساعت 22:27

برنامه ای با زبان C++ بنویسید که یک رشته را داخل مستطیل چاپ بکند

279.0 بازدید 6.0 رأی 1.0 پاسخ 284 روز قبل، ساعت 19:19