تعداد کل سؤالات: 2.0
باز نشدن ترمینال در کالی لینوکس

27.0 بازدید 1.0 رأی 0.0 پاسخ 95 روز قبل، ساعت 22:37

برنامه ای بنویسید که یک رشته را داخل مستطیل چاپ بکند

240.0 بازدید 6.0 رأی 1.0 پاسخ 166 روز قبل، ساعت 19:19