برنامه ای بنویسید که دو تاس را هر کدام 1000 بار بیندازد و تعداد دفعاتی که مجموع دو تاس برابر 12 میشود را بشمارد و نمایش دهد

بازدید ها: 72.0 آخرین ویرایش در 301 روز قبل ساعت 10:42
0.0
توسط nyx در 302 روز قبل ساعت 07:04
امتیاز: 0
دسته بندی ها: C++ C Plus Plus سی پلاس پلاس

1 پاسخ


1.0

سلام، سورس کد پروژه:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

int main() {
  srand(time(0)); // Set the random seed based on the current time
  
  int counter = 0;
  
  for (int i = 0; i < 1000; ++i) {
    int dice1 = rand() % 6 + 1; // Random numbers between 1 and 6
    int dice2 = rand() % 6 + 1;
    
    if (dice1 + dice2 == 12) {
      counter++;
    }
  }
  
  std::cout << "The number of times the sum of two dice is 12: " << counter << std::endl;
  
  return 0;
}
توسط bubbleslearn در 302 روز قبل ساعت 14:46 ویرایش 302 روز قبل ساعت 15:02
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری