برنامه ای به زبان C بنویسید که بدون استفاده از متغیر کمکی مقدار دو متغیر عددی را جا به جا کند.

بازدید ها: 26.0 آخرین ویرایش در 474 روز قبل ساعت 22:24
0.0

فرض کنید دو متغیر a و b داریم، که به ترتیب مقادیر آنها 10 و 20 می باشد، چگونه مقادیر آنها را بدون استفاده از یک متغیر کمکی جا به جا کنیم ؟

توسط bubbleslearn در 474 روز قبل ساعت 22:23
امتیاز: 40.0
دسته بندی ها: سی C Language

1 پاسخ


0.0

در اینجا با استفاده از عملیات جمع و تفریق این کار را انجام دادیم:

#include<conio.h>
main()
{
  int a=10,b=20;
  a=a+b;
  b=a-b;
  a=a-b;
  printf("a = %d, b = %d",a,b);
  getch();
}

خروجی:

a = 20, b = 10

همچنین با استفاده از عملیات های ضرب و تقسیم این کار امکان پذیر است:

#include<conio.h>
main()
{
  int a=10,b=20;
  a=a*b;
  b=a/b;
  a=a/b;
  printf("a = %d, b = %d",a,b);
  getch();
}
توسط bubbleslearn در 474 روز قبل ساعت 22:31 ویرایش 474 روز قبل ساعت 22:33
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری