برنامه ای به زبان پایتون بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

بازدید ها: 61.0 
0.0

دنباله‌ی فیبوناچی یا سری فیبوناجی دنباله‌ای از اعداد به شکل زیر است:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

در این دنباله عدد بعدی با جمع دو عدد ماقبل خود به دست می‌آید.

برنامه ای بنویسید که این دنباله را محاسبه و چاپ کند.

توسط bubbleslearn در 472 روز قبل ساعت 13:20
امتیاز: 40.0
دسته بندی ها: پایتون python

1 پاسخ


0.0

سورس پروژه:

def fib(n):
   a, b = 0, 1
   while a < n:
     print(a, end=' ')
     a, b = b, a+b
   print()
fib(1000)

خروجی:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
توسط bubbleslearn در 472 روز قبل ساعت 13:26
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری