برنامه ای به زبان سی پلاس پلاس بنویسید که دنباله فیبوناچی را چاپ کند.

بازدید ها: 87.0 آخرین ویرایش در 411 روز قبل ساعت 19:01
1.0

دنباله‌ی فیبوناچی یا سری فیبوناجی دنباله‌ای از اعداد به شکل زیر می باشد:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

در این دنباله عدد بعدی با جمع دو عدد ماقبل خود به دست می‌آید.برنامه ای بنویسید که این دنباله را محاسبه و چاپ کند.

توسط bubbleslearn در 473 روز قبل ساعت 13:28
امتیاز: 40.0
دسته بندی ها: سی پلاس پلاس C Plus Plus

1 پاسخ


3.0

سورس پروژه:

#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
 int a = 1, b = 1, c, n;
 cin >> n;
 cout << a << ' ' << b << ' ';
 for (int i = 3; i <= n; ++i) {
  c = a + b;
  cout << c << ' ';
  a = b;
  b = c;
 }
 return 0;
}
توسط bubbleslearn در 473 روز قبل ساعت 13:31 ویرایش 472 روز قبل ساعت 22:45
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری