چگونه Radio Button در HTML بسازیم ؟

بازدید ها: 41.0 
0.0

برای ساخت radio button از چه تگی باید استفاده کنیم ؟

توسط bubbleslearn در 470 روز قبل ساعت 12:00
امتیاز: 40.0
دسته بندی ها: HTML

1 پاسخ


0.0

تگ input اینجا https://www.bubbleslearn.ir/%d8%aa%da%af-input-%d8%af%d8%b1-html/ کامل آموزش داده شده.

ما از تگ input و type=radio استفاده می کنیم:

<input type="radio">
توسط bubbleslearn در 470 روز قبل ساعت 12:02 ویرایش 411 روز قبل ساعت 19:37
امتیاز: 40.0
ارسال نظر  گزارش


ورود به حساب کاربری