داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

آموزش نرم افزار Excel

  /  ICDL   /  آموزش نرم افزار Excel
بنر تبلیغاتی الف
نرم افزار Excel

در این بخش یک ویدیو در رابطه با آموزش نرم افزار Excel قرار داده ایم، این آموزش ویژه افرادی هست که می خواهند نرم افزار اکسل (Excel) را از صفر آموزش ببینند.

توجه: بهتر است قبل از مشاهده این ویدیو آموزشی دوره آموزشی کار با نرم افزار Word را گذرانده باشید.

۱. نوار Home

در این قسمت تَب Home را به صورت کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد:

 • بررسی کامل ابزارهای گروه Font
  • Bold
  • Font
  • Italic
  • Underline
  • Font Size
  • Text Highlight Color
  • Font Color
 • بررسی کامل ابزار های گروه Paragraph
  • Align Text (Left, Center, Right)
  • Justify
  • Decrease Indent
  • Increase Indent
  • Text Direction (LTR, RTL)
 • سایر ابزار های کاربردی و مهم مانند: Find, Replace و غیره.

۲. توابع مهم و کاربردی

در این بخش توابع مهم و کاربردی اکسل را بررسی خواهیم کرد:

نام تابعتوضیحات
sum(number1, [number2], …)جمع اعداد موجود در محدوده‌ای را با هم محاسبه می‌کند.
max(number1, [number2], …)بزرگترین عدد موجود در محدوده‌ای را برمی‌گرداند.
min(number1, [number2], …)کوچکترین عدد موجود در محدوده‌ای را برمی‌گرداند.
average(number1, [number2], …)میانگین اعداد موجود در محدوده‌ای را محاسبه می‌کند.
count(value1, [value2], …)تعداد سلول‌های غیرخالی در یک محدوده را برمی‌گرداند.
counta(value1, [value2], …)تعداد همه سلول‌های غیرخالی در یک محدوده را برمی‌گرداند، شامل اعداد، متن‌ها، مقادیر منطقی، و غیره.
rand()یک عدد تصادفی بین ۰ و ۱ ایجاد می‌کند.
randbetween(bottom, top)یک عدد تصادفی در محدوده‌ای مشخص شده از عدد کمینه تا عدد بیشینه ایجاد می‌کند.
choose(index_num, value1, [value2], …)یک مقدار از بین چند گزینه ممکن را برمی‌گرداند، بر اساس شماره گزینه انتخاب شده.
if(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])بر اساس یک شرط، مقدار مشخصی را برمی‌گرداند.
sumif(range, criteria, [sum_range])مجموع سلول‌هایی که شرط معینی را برآورده می‌کنند را برمی‌گرداند.
vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])مقدار مشخصی را در یک محدوده جستجو کرده و مقدار متناظر با آن را برمی‌گرداند.
concatenate(text1, [text2], …)دو یا چند رشته را به هم متصل می‌کند.
countif(range, criteria)تعداد سلول‌هایی که شرط معینی را برآورده می‌کنند را برمی‌گرداند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

روش برخورد با چاپلوسان

و درود خدا بر او، فرمود: (به شخصى كه در ستايش امام افراط كرد، و آنچه در دل داشت نگفت) من كمتر از آنم كه بر زبان آوردى، و برتر از آنم كه در دل دارى.

حکمت 83 نهج البلاغه
بنر تبلیغاتی ج