ویژگی تصویر

اضافه کردن عنصر جدید به Set در Python

  /  پایتون   /  اضافه کردن عنصر جدید به مجموعه در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه اضافه کردن عنصر جدید به مجموعه در پایتون می پردازیم. برای اضافه کردن عنصر جدید به یک مجموعه در پایتون، می توانید از دو روش استفاده کنید:

1. استفاده از متد add()

برای اضافه کردن یک عنصر به یک مجموعه، می توانید از متد add() استفاده کنید. به عنوان مثال، فرض کنید مجموعه ای با نام my_set دارید و می خواهید عنصر "apple" را به آن اضافه کنید، می توانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

{"banana", "cherry", "orange", "apple"}

2. استفاده از عملگر |=

همچنین می توانید از عملگر |= برای اضافه کردن یک عنصر به مجموعه استفاده کنید. به عنوان مثال، برای اضافه کردن عنصر "apple" به مجموعه my_set، می توانید به این صورت عمل کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج