داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

انواع داده ها در پایتون

  /  پایتون   /  انواع داده ها در پایتون

در این بخش به بررسی انواع داده ها در پایتون می پردازیم، متغیر ها می توانند انواع داده ها را مثل اعداد صحیح، اعداد اعشاری، رشته ها و… را در خود ذخیره و نگهداری کنند.

به طور پیش فرض انواع داده هایی که در پایتون داریم بدین شرح است:

  • نوع متنی یا رشته ای: str
  • انواع اعداد: int, float, complex
  • انواع سکوئنس ها: list, tuple, range
  • نوع دیکشنری: dict
  • انواع مجموعه ها: set, frozenset
  • نوع داده منطقی بولین: bool
  • انواع باینری: bytes, bytearray, memoryview
  • هیچ نوع: NoneType

نحوه گرفتن نوع داده در پایتون

با استفاده از تابع type() می توانیم نوع داده هر object را بدست آوریم.

مثال

در این مثال نوع داده متغیر x را بررسی می کنیم:

x = 5
print(type(x))

خروجی:

<class 'int'>

تنظیم نوع داده در پایتون

هنگامی که شما مقداری را به یک متغیر اختصاص می دهید به صورت خودکار نوع آن توسط پایتون مشخص و تنظیم می شود.

مثالنوع داده
x = “Hello World”str
x = 20int
x = 20.5float
x = 1jcomplex
x = [“apple”, “banana”, “cherry”]list
x = (“apple”, “banana”, “cherry”)tuple
x = range(6)range
x = {“name” : “John”, “age” : 36}dict
x = {“apple”, “banana”, “cherry”}set
x = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”})frozenset
x = Truebool
x = b”Hello”bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview
x = NoneNoneType

نحوه تنظیم یک نوع داده خاص

بیشتر اوقات لازم هست تا نوع داده را خودمان مشخص و تنظیم کنیم، برای این کار از توابع پیش فرض تعریف شده در پایتون استفاده می کنیم:

مثالنوع داده
x = str(“Hello World”)str
x = int(20)int
x = float(20.5)float
x = complex(1j)complex
x = list((“apple”, “banana”, “cherry”))list
x = tuple((“apple”, “banana”, “cherry”))tuple
x = range(6)range
x = dict(name=”John”, age=36)dict
x = set((“apple”, “banana”, “cherry”))set
x = frozenset((“apple”, “banana”, “cherry”))frozenset
x = bool(5)bool
x = bytes(5)bytes
x = bytearray(5)bytearray
x = memoryview(bytes(5))memoryview
5/5 - (4 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

روش گرفتن حق: نظر امام درباره خلافت

و درود خدا بر او، فرمود: ما را حقّى است اگر به ما داده شود، و گر نه بر پشت شتران سوار شويم و براى گرفتن آن برانيم هر چند شب روى به طول انجامد.(1)

(سید رضی می گوید: اين از سخنان لطيف و فصيح است، يعنى اگر حق ما را ندادند، خوار خواهيم شد و بايد بر ترك شتر سوار چون بنده بنشينيم).


  1. این کلمات را امام (ع) در روز شورا مطرح فرمود، که مردم داشتند با عثمان بیعت می کردند.
حکمت 22 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.