داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

ایجاد حلقه با Tuple در Python

  /  پایتون   /  ایجاد حلقه با استفاده از تاپل در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه ایجاد حلقه با استفاده از تاپل در پایتون می پردازیم.

برای ایجاد حلقه با استفاده از Tuple در پایتون، می توانید از دستور یا همان حلقه for استفاده کنید. برای مثال، فرض کنید یک Tuple به نام numbers داریم که حاوی چند عدد صحیح است، به صورت زیر می توانیم حلقه ایجاد کنیم:

numbers = (2, 5, 8, 10)

for num in numbers:
    print(num)

در این مثال، یک Tuple به نام numbers تعریف شده است. سپس با استفاده از حلقه for، هر عنصر از Tuple در هر مرحله به متغیر num اختصاص داده می شود و با استفاده از دستور print چاپ می شود.

همچنین، می توانید از تابع enumerate برای دسترسی به هر عنصر در Tuple و همچنین شماره فهرست آن در Tuple استفاده کنید. برای مثال:

numbers = (2, 5, 8, 10)

for index, num in enumerate(numbers):
    print("Index", index, "contains", num)

در این مثال، با استفاده از تابع enumerate، هر عنصر از Tuple در هر مرحله به متغیر num اختصاص داده می شود و شماره فهرست آن در Tuple در متغیر index قرار می گیرد. سپس با استفاده از دستور print، شماره فهرست و مقدار هر عنصر در Tuple چاپ می شود.

نحوه حلقه زدن با دستور while

با استفاده از حلقه while نیز می توانید از Tuple در پایتون استفاده کنید. برای مثال، فرض کنید یک Tuple به نام fruits داریم که حاوی چند میوه است، به صورت زیر می توانیم حلقه while را برای چاپ هر میوه در Tuple ایجاد کنیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، یک Tuple به نام fruits تعریف شده است. سپس با تعریف یک متغیر index به صورت صفر، حلقه while ایجاد می شود که تا زمانی که مقدار متغیر index کوچکتر از تعداد عناصر در Tuple باشد، به حلقه زدن ادامه خواهد داد. در هر مرحله، میوه مربوطه با استفاده از ایندکس آن در Tuple چاپ شده و سپس مقدار متغیر index یکی افزایش داده می شود تا در مرحله بعدی به میوه بعدی در Tuple دسترسی پیدا کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج