داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

تاریخ و زمان در Python

  /  پایتون   /  تاریخ و زمان در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی تاریخ و زمان در پایتون می پردازیم، برای اینکار از ماژول datetime در پایتون استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا ابتدا ماژول datetime را به برنامه اضافه کرده ایم و سپس تاریخ فعلی را نمایش داده ایم:

import datetime

x = datetime.datetime.now()
print(x)

هنگامی که کد های بالا را اجرا کنید خروجی تاریخ و زمان فعلی خواهد بود:

2022-12-01 15:15:29.330096

تاریخ شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میکروثانیه است.

مثال

در این مثال سال و نام روز هفته را برمی گردانیم:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

2022
Thursday

ایجاد اشیاء تاریخ

برای ایجاد تاریخ می توانیم از کلاس (constructor) datetime() در ماژول datetime استفاده کنیم.

کلاس datetime() برای ایجاد تاریخ به سه پارامتر نیاز دارد: سال، ماه، روز.

مثال

در این مثال یک شیء تاریخ ایجاد کرده ایم:

import datetime

x = datetime.datetime(2020, 5, 17)

print(x)

خروجی:

2020-05-17 00:00:00

کلاس datetime() همچنین پارامترهایی را برای زمان و منطقه زمانی (ساعت، دقیقه، ثانیه، میکروثانیه، tzone) می گیرد، اما آنها اختیاری هستند و دارای مقدار پیش فرض 0 هستند (مقدار None برای منطقه زمانی).

متد strftime() در پایتون

شیء datetime یک متد برای قالب بندی اشیاء تاریخ به رشته های خوانا دارد.

این متد strftime() نامیده می شود و برای تعیین فرمت رشته برگشتی، یک پارامتر به نام فرمت می گیرد:

مثال

در اینجا نام ماه را نمایش می دهیم:

import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))

خروجی:

June

فهرست تمام کد های فرمت:

دستورتوضیحاتمثال
%aروز هفته، نسخه کوتاهWed
%Aروز هفته، نسخه کاملWednesday
%wروز هفته به عنوان یک عدد 0-6، 0 یکشنبه است3
%dروز ماه 01-3131
%bنام ماه، نسخه کوتاهDec
%Bنام ماه، نسخه کاملDecember
%mماه به عنوان یک عدد 01-1212
%yسال، نسخه کوتاه، بدون قرن18
%Yسال، نسخه کامل2018
%Hساعت 00-2317
%Iساعت 00-1205
%pAM/PMPM
%Mدقیقه 00-5941
%Sثانیه 00-5908
%fمیکروثانیه 000000-999999548513
%zUTC offset+0100
%Zمنطقه زمانیCST
%jشماره روز سال 001-366365
%Uشماره هفته سال، یکشنبه به عنوان اولین روز هفته، 00-5352
%Wشماره هفته سال، دوشنبه به عنوان اولین روز هفته، 00-5352
%cنسخه محلی تاریخ و زمانMon Dec 31 17:41:00 2018
%Cقرن20
%xنسخه محلی تاریخ12/31/18
%Xنسخه محلی زمان17:41:00
%%A % character%
%GISO 8601 سال2018
%uISO 8601 روز های هفته (1-7)1
%VISO 8601 شماره هفته (01-53)01

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج