داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

تاریخ در پایتون

  /  پایتون   /  تاریخ و زمان در پایتون

در این بخش به بررسی تاریخ و زمان در پایتون می پردازیم، برای اینکار از ماژول datetime در پایتون استفاده می کنیم.

مثال

در اینجا ابتدا ماژول datetime را به برنامه اضافه کرده ایم و سپس تاریخ فعلی را نمایش داده ایم:

import datetime

x = datetime.datetime.now()
print(x)

هنگامی که کد های بالا را اجرا کنید خروجی تاریخ و زمان فعلی خواهد بود:

2022-12-01 15:15:29.330096

تاریخ شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میکروثانیه است.

مثال

در این مثال سال و نام روز هفته را برمی گردانیم:

import datetime

x = datetime.datetime.now()

print(x.year)
print(x.strftime("%A"))

خروجی:

2022
Thursday

ایجاد اشیاء تاریخ

برای ایجاد تاریخ می توانیم از کلاس (constructor) datetime() در ماژول datetime استفاده کنیم.

کلاس datetime() برای ایجاد تاریخ به سه پارامتر نیاز دارد: سال، ماه، روز.

مثال

در این مثال یک شیء تاریخ ایجاد کرده ایم:

import datetime

x = datetime.datetime(2020, 5, 17)

print(x)

خروجی:

2020-05-17 00:00:00

کلاس datetime() همچنین پارامترهایی را برای زمان و منطقه زمانی (ساعت، دقیقه، ثانیه، میکروثانیه، tzone) می گیرد، اما آنها اختیاری هستند و دارای مقدار پیش فرض 0 هستند (مقدار None برای منطقه زمانی).

متد strftime() در پایتون

شیء datetime یک متد برای قالب بندی اشیاء تاریخ به رشته های خوانا دارد.

این متد strftime() نامیده می شود و برای تعیین فرمت رشته برگشتی، یک پارامتر به نام فرمت می گیرد:

مثال

در اینجا نام ماه را نمایش می دهیم:

import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))

خروجی:

June

فهرست تمام کد های فرمت:

دستورتوضیحاتمثال
%aروز هفته، نسخه کوتاهWed
%Aروز هفته، نسخه کاملWednesday
%wروز هفته به عنوان یک عدد 0-6، 0 یکشنبه است3
%dروز ماه 01-3131
%bنام ماه، نسخه کوتاهDec
%Bنام ماه، نسخه کاملDecember
%mماه به عنوان یک عدد 01-1212
%yسال، نسخه کوتاه، بدون قرن18
%Yسال، نسخه کامل2018
%Hساعت 00-2317
%Iساعت 00-1205
%pAM/PMPM
%Mدقیقه 00-5941
%Sثانیه 00-5908
%fمیکروثانیه 000000-999999548513
%zUTC offset+0100
%Zمنطقه زمانیCST
%jشماره روز سال 001-366365
%Uشماره هفته سال، یکشنبه به عنوان اولین روز هفته، 00-5352
%Wشماره هفته سال، دوشنبه به عنوان اولین روز هفته، 00-5352
%cنسخه محلی تاریخ و زمانMon Dec 31 17:41:00 2018
%Cقرن20
%xنسخه محلی تاریخ12/31/18
%Xنسخه محلی زمان17:41:00
%%A % character%
%GISO 8601 سال2018
%uISO 8601 روز های هفته (1-7)1
%VISO 8601 شماره هفته (01-53)01
5/5 - (3 امتیاز)
 #نهج_البلاغه_بخوانیم

و درود خدا بر او، فرمود: (جهت تسليت گفتن به اشعث بن قيس در مرگ فرزندش):

روش تسليت گفتن

اى اشعث اگر براى پسرت اندوهناكى، به خاطر پيوند خويشاوندى سزاوارى، امّا اگر شكيبا باشى هر مصيبتى را نزد خدا پاداشى است. اى اشعث اگر شكيبا باشى تقدير الهى بر تو جارى مى شود و تو پاداش داده خواهى شد و اگر بى تابى كنى نيز تقدير الهى بر تو جارى مى شود و تو گناه كارى. اى اشعث پسرت تو را شاد مى ساخت و براى تو گرفتارى و آزمايش بود، و مرگ او تو را اندوهگين كرد در حالى كه براى تو پاداش و رحمت است.

حکمت 291 نهج البلاغه

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.