ویژگی تصویر

Tuple ها در Python

  /  پایتون   /  تاپل ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی تاپل ها در پایتون می پردازیم.

تاپل (Tuple) دنباله ای از مقادیر است. مقادیر می توانند از هر نوعی باشند. هر مقدار با استفاده از یک اندیس شناسایی می شود و اندیس ها اعداد صحیح هستند. از این نظر تاپِل ها شباهت زیادی به لیست ها دارند. تفاوت اصلی میان این دو در این است که تاپل ها تغییر ناپذیرند.

برای ایجاد یک تاپل در پایتون، می‌توانید از دو روش زیر استفاده کنید:

1. استفاده از پرانتز () با جداکننده (,) بین مقادیر:
my_tuple = (1, 2, 3)
2. استفاده از تابع tuple با یک لیست یا ترتیب داده‌های دیگر به عنوان ورودی:
my_list = [1, 2, 3]
my_tuple = tuple(my_list)

تاپل همانند لیست از اعضای مرتب و قابل دسترس تشکیل شده است، بنابراین می‌توانید به داده‌های داخلی آن با استفاده از ایندکس دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال:

my_tuple = (1, 2, 3)
print(my_tuple[0])  # Output: 1

همچنین می‌توانید از عملیات ترکیب تاپل ها (Tuple Concatenation) استفاده کنید، که باعث می‌شود دو تاپل با یکدیگر ترکیب شوند و یک تاپل جدید ایجاد شود. به عنوان مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در نهایت، یکی از ویژگی های مهم تاپل در پایتون، ثبات آن و غیر قابل تغییر بودن عناصر آن است. به عنوان مثال، اگر شما بخواهید یک تاپِل را به عنوان کلید در یک دیکشنری (Dictionary) استفاده کنید، مطمئن باشید که آن تاپل به عنوان یک کلید ثابت قابل استفاده است.

در ادامه لیست آموزش های بیشتر در رابطه با تاپِل ها در پایتون برای شما قرار داده شده است:

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج