ویژگی تصویر

تغییر مقادیر عناصر Dictionary در Python

  /  پایتون   /  تغییر مقادیر عناصر دیکشنری در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی تغییر مقادیر عناصر دیکشنری در پایتون می پردازیم. برای تغییر مقادیر عناصر Dictionary در پایتون چندین روش وجود دارد که در ادامه کامل توضیح داده ایم.

1. استفاده از عملگر انتساب = برای تغییر مقادیر عناصر دیکشنری در پایتون

یکی از روش های مرسوم و رایج برای تغییر مقدار یک عنصر در دیکشنری، استفاده از عملگر انتساب است. در این روش، با مشخص کردن نام عنصر و با استفاده از عملگر انتساب =، مقدار جدید به عنصر اختصاص داده می‌شود. برای این کار می‌توانید از دستورات زیر استفاده کنید.

برای تغییر مقدار عنصر با نام key در دیکشنری dict به مقدار value جدید، از دستور زیر استفاده می‌شود:

dict[key] = value

مثال

برای مثال، فرض کنید دیکشنری زیر را داریم:

my_dict = {'name': 'John', 'age': 30, 'city': 'New York'}

برای تغییر سن John به 35، از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

my_dict['age'] = 35

دیکشنری بعد از تغییر، به شکل زیر خواهد بود:

{'name': 'John', 'age': 35, 'city': 'New York'}

2. استفاده از متد update() برای تغییر مقدار یک عنصر در دیکشنری

روش دیگری برای تغییر مقدار یک عنصر در دیکشنری، استفاده از متد update است. با استفاده از این متد، می‌توانید یک یا چند عنصر در دیکشنری را با مقادیر جدید به‌روزرسانی کنید. برای استفاده از این روش، کد زیر را می‌توانید مشاهده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، با استفاده از متد update، مقدار سن John را از 30 به 35 تغییر دادیم. توجه داشته باشید که برای استفاده از این متد، باید یک دیکشنری جدید با عناصری که می‌خواهید به‌روزرسانی شوند، به‌عنوان ورودی به این متد داده شود.

3. استفاده از متد setdefault() برای تغییر مقدار عنصر در Dictionary

یکی دیگر از روش‌های تغییر مقادیر عناصر در دیکشنری (Dictionary) استفاده از متد setdefault است. با استفاده از این متد، می‌توانید مقدار عنصر مورد نظر را تغییر دهید و در صورتی که عنصر وجود نداشته باشد، آن را به دیکشنری اضافه کنید. برای استفاده از این روش، کد زیر را می‌توانید مشاهده کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

در اینجا، با استفاده از متد setdefault، مقدار سن John را از 30 به 35 تغییر دادیم. اگر عنصر age در دیکشنری وجود نداشته باشد، با اجرای این کد، عنصر age با مقدار 35 به دیکشنری اضافه می‌شود. توجه داشته باشید که مقدار بازگردانده شده توسط این متد مقدار جدید عنصر است و نه مقدار قبلی عنصر.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج