داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

توابع بازگشتی در سی پلاس پلاس

  /  سی پلاس پلاس   /  توابع بازگشتی در C++

در این آموزش توابع بازگشتی در سی پلاس پلاس ( recursion function ) را مورد بررسی قرار میدهیم.

توابع بازگشتی در C++ توابعی هستند که خودشان خودشان را فراخوانی میکنند یعنی تابع در درون خودش دوباره خودش را صدا میزند و دستورات مربوطه را اجرا میکند.

recursionfunction() {
     recursionfunction(); // calling self function
}

مثال توابع بازگشتی در C++

در مثال معروف زیر تابع بازگشتی ای داریم که فاکتوریل اعداد را محاسبه کرده و به عنوان خروجی برمیگرداند.


| این بخش از محتوا فقط برای اعضای وب سایت قابل مشاهده می باشد، برای دسترسی اینجا را کلیک کنید.

همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید برای جلوگیری از تکرار نامحدود تابع بازگشتی از دستورات شرطی استفاده کرده ایم.

به تابع زیر دقت کنید:

long factorial(int a)
{
if(a > 1)
return ( a*factorial(a-1) );
else
return (1);
}

فرض کنید عدد 4 را به تابع داده ایم تابع تا زمانی که شرط 1 < a برقرار باشد خودش را اجرا میکند و محاسبه ادامه دارد.

5/5 - (16 امتیاز)

برای دسترسی به آموزش های بیشتر و ویدیو های من، کلمه کلیدی متین برونسی را داخل گوگل سرچ کنید.