داغ ترین ویدیو بابلز لرن : هک کلاس های مجازی توسط متین برونسی

ویژگی تصویر

حلقه زدن از طریق لیست ها در پایتون

  /  پایتون   /  حلقه زدن از طریق لیست ها در پایتون
بنر تبلیغاتی الف

در این بخش به بررسی نحوه حلقه زدن از طریق لیست ها در پایتون می پردازیم.

در پایتون می‌توانید انواع مختلفی از حلقه‌ها (loops) را با استفاده از لیست‌ها ایجاد کنید. در ادامه چند نوع حلقه و نحوه استفاده از لیست‌ها برای آن‌ها را شرح می‌دهیم:

حلقه زدن از طریق لیست با while

این حلقه تا زمانی که شرط آن برقرار باشد ادامه می‌یابد. برای ایجاد حلقه while با استفاده از یک لیست، می‌توانید از تعداد عناصر لیست به عنوان شرط حلقه استفاده کنید. به عنوان مثال:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، حلقه while تا زمانی که مقدار i کوچکتر از تعداد عناصر لیست my_list باشد، ادامه می‌یابد و عناصر لیست را به ترتیب چاپ می‌کند.

حلقه زدن از طریق لیست با for

این حلقه برای تکرار عناصر یک لیست (یا هر داده ساختار دیگری) استفاده می‌شود. برای ایجاد حلقه for با استفاده از یک لیست، می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

در این مثال، حلقه for تمامی عناصر لیست my_list را به ترتیب چاپ می‌کند.

حلقه for با enumerate

همچنین از این حلقه برای تکرار عناصر یک لیست استفاده می‌شود و همزمان با تکرار عناصر، شماره این عناصر را نیز در اختیار دارد. برای ایجاد حلقه for با استفاده از enumerate، می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

0 10
1 20
2 30
3 40
4 50

در این مثال، حلقه for تمامی عناصر لیست my_list را به همراه شماره آن‌ها (از صفر شروع شده) به ترتیب چاپ می‌کند.

حلقه for با استفاده از zip

این حلقه برای تکرار همزمان عناصر چندین لیست استفاده می‌شود. برای ایجاد حلقه for با استفاده از zip، می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:

تماشا در حالت تمام صفحه

خروجی:

1 a
2 b
3 c

در این مثال، حلقه for تمامی عناصر لیست my_list1 و my_list2 را به ترتیب همزمان چاپ می‌کند.

از این روش‌ها برای ایجاد حلقه‌های مختلف در پایتون می‌توانید استفاده کنید و با ترکیب آن‌ها با دستورات شرطی و سایر دستورات پایه، برنامه‌های پیچیده‌تری را بسازید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

خیر
بله
بنر تبلیغاتی ج